#อบต.ใหม่นาเพียง#mainapaing#องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง
Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu100:DataDetail1
 
 
 
                                         
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
ข่าวและบทความ
 
 

แสดงข้อมูล
  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะบริหารและคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มอบเงินค่าอาหารกลางวันเด็กและอาหารเสริมนมให้กับผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง
เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565
มีคนดู 2258 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2565
มีคนดู 2587 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2565
มีคนดู 2781 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
21 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารและคณะสภา อบต. ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคโควิด-19
เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565
มีคนดู 1815 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
การประชุมสภา อบต.ใหม่นาเพียง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2565
มีคนดู 1851 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ปฏิบัติการออกพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด)
เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2565
มีคนดู 3113 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2565 และมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรอาสาสมัครฯ ณ ที่ทำการอำเภอแวงใหญ่
เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2565
มีคนดู 3223 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแวงใหญ่ ณ โรงเรียนบ้านดอนโจด ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2565
มีคนดู 2909 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทน อปท. เขตลุ่มน้ำชี และเขตลุ่มน้ำมูล ของจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2565
มีคนดู 2255 คน
  
  
หน้าแรก   ก่อนหน้า    หน้า 1/1     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by mainapaing.go.th