Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu100:DataDetail1
 
 
 
                   
                         
 
 
 
 
 
   
 
ข่าวและบทความ
 
 

แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้สูงอายุยื่นลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพประจำเดือน
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2565
มีคนดู 1513 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
คู่มือสำหรับคนพิการ สิทธิ สวัสดิการต่างๆ
เมื่อ 12 ตุลาคม 2565
มีคนดู 2262 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
แนวทางโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2565
เมื่อ 12 ตุลาคม 2565
มีคนดู 2240 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ทำบุญวันพระ
เมื่อ 10 ตุลาคม 2565
มีคนดู 2164 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กู้ชีพ อบต.ใหม่นาเพียง ช่วยเหลือชาวบ้านจับงูในเล้าไก่
เมื่อ 10 ตุลาคม 2565
มีคนดู 2218 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบต.ใหม่นาเพียงร่วมบูรณาการอำเภอแวงใหญ่ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
เมื่อ 10 ตุลาคม 2565
มีคนดู 2269 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ซ่อมแซมถนนถูกกัดเซาะจากพายุฝนโนรู ก.ย.65
เมื่อ 10 ตุลาคม 2565
มีคนดู 2279 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติ
เมื่อ 10 ตุลาคม 2565
มีคนดู 2244 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
วันสถาปนาธงชาติไทย 2565
เมื่อ 10 ตุลาคม 2565
มีคนดู 2202 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เมื่อ 5 ตุลาคม 2565
มีคนดู 2272 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เมื่อ 5 ตุลาคม 2565
มีคนดู 2304 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เมื่อ 4 ตุลาคม 2565
มีคนดู 2317 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
แจ้งเปลี่ยนแปลงการโอนเงินเด็กแรกเกิดเป็นพร้อมเพย์แทน
เมื่อ 28 กันยายน 2565
มีคนดู 2486 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย หน้าบริเวณเสาธงหน้า อบต. ในวันที่ 28 กันยายน 2565 วันพระราชทานธงชาติไทย
เมื่อ 28 กันยายน 2565
มีคนดู 2480 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กองการศึกษาประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนและเห็นชอบการใช้จ่ายเงินรายได้สะสม
เมื่อ 27 กันยายน 2565
มีคนดู 2460 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงอบรมเชิงปฏิบัติการ​พัฒนาทักษะทางสมองเด็กปฐมวัย​ EF
เมื่อ 26 กันยายน 2565
มีคนดู 2506 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ซ่อมแซมถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโนนจันทึก
เมื่อ 26 กันยายน 2565
มีคนดู 2544 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ปี 2566
เมื่อ 26 กันยายน 2565
มีคนดู 2495 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กู้ชีพใหม่นาเพียง รับผู้ป่วยฉุกเฉินส่ง รพ.แวงใหญ่
เมื่อ 23 กันยายน 2565
มีคนดู 2569 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชุมการแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อ.แวงใหญ่
เมื่อ 22 กันยายน 2565
มีคนดู 2563 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
นายก อบต.และผู้บริหารร่วมฟังบรรยายศูนย์ภาคีเครือข่ายข้าว ม.7 บ้านถลุงเหล็ก ต.ใหม่นาเพียง
เมื่อ 22 กันยายน 2565
มีคนดู 2526 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
วันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 และกิจกรรมเด็กและเยาวชน
เมื่อ 21 กันยายน 2565
มีคนดู 2615 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการ ชมรมบาสโลบร่วมใจส่งเสริมการออกกำลังการเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2565
เมื่อ 20 กันยายน 2565
มีคนดู 2547 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อ 20 กันยายน 2565
มีคนดู 2577 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
นายก อบต.ใหม่นาเพียง พร้อมด้วยพนักงาน อบต.ใหม่นาเพียง ได้มอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ หมู่ที่ 5 บ้านโจดใหญ่ จำนวน 2 ราย
เมื่อ 16 กันยายน 2565
มีคนดู 2722 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
รพ.สต.ตรวจดูแลฟัน เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนหัน
เมื่อ 15 กันยายน 2565
มีคนดู 2496 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ตรวจดูแลฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่นาเพียง
เมื่อ 15 กันยายน 2565
มีคนดู 2670 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบรมโครงการแม่เลี้ยงเดี่ยว
เมื่อ 15 กันยายน 2565
มีคนดู 2617 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการส่งเสริมสตรีป้องกันมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม
เมื่อ 13 กันยายน 2565
มีคนดู 2692 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
จัดทำโครงการซ่อมแซมถนนเข้าหมู่บ้าน ม.7
เมื่อ 13 กันยายน 2565
มีคนดู 2713 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชุมอำเภอแวงใหญ่ประจำเดือน
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 2690 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบต.ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 2744 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบต.แก้ไขปัญหาวางท่อระบายน้ำ ภัยพิบัติจากน้ำ
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 2635 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
การแก้ไขปัญหาบ่อขยะเต็ม
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 2726 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบต.เข้าช่วยเหลือประชาชนประสบภัยพิบัติ น้ำท่วมพื้นที่เกษตรและถนนเสียหาย
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 2733 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการส่งเสริมสุขภาพแกนนำในโรงเรียน
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 2660 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัว
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 2444 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบต.ซ่อมแซมระบบประปา ม.12
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 2507 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อำเภอแวงใหญ่เข้าต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 2719 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
การทำพิธีสวดมนต์ไหว้พระ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ทุกวันพระ
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 2684 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 2750 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบต.เข้าร่วมพิธิเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม 2565
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 2670 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
งานป้องกันพ่นหมอกควันป้องกันยุงพาหะนำโรคในพื้นที่
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 2648 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบต.เข้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชน
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 2682 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ตรวจสอบโครงการต่างๆ ก่อนคืนเงินประกันสัญญา
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 2687 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
พัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่นเข้าช่วยเหลือผู้ยากไร้ร่วมกับอบต.ใหม่นาเพียง
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 2680 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
งานป้องกัน อบต.พ่นหมอกควันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนหัน
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 2740 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กเล็ก
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 2634 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ 12 สิงหาคม 2565
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 2689 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ส่งพนักงานโอนย้ายไปทำงาน ณ ที่ทำงานใหม่
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 2636 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชุมอำเภอแวงใหญ่ประจำเดือน
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 2733 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ร่วมพิธิเฉลิมเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 2602 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการจิตอาสาพระราชทานร่วมกับอำเภอแวงใหญ่
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 2758 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติบูรณาการร่วมกับอำเภอแวงใหญ่
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 2752 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
นายก อบต.ใหม่นาเพียง เข้าพบ นายก อบจ.ขอนแก่น เพื่อขอบคุณในการช่วยเหลือปรับปรุงถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยว อินทผาลัม
เมื่อ 8 กันยายน 2565
มีคนดู 2758 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบต.เข้าช่วยเหลือประชาชนประสบวาตภัย รอบ 2
เมื่อ 8 กันยายน 2565
มีคนดู 2725 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการเทถนน คสล.ต.ใหม่นาเพียง
เมื่อ 8 กันยายน 2565
มีคนดู 2794 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ทำถนน คสล.ในตำบลใหม่นาเพียง
เมื่อ 7 กันยายน 2565
มีคนดู 2767 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
นายอำเภอแวงใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดสวนอินทผาลัมในตำบลใหม่นาเพียง
เมื่อ 7 กันยายน 2565
มีคนดู 2551 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
นายก อบต.ใหม่นาเพียง เป็นประธานในพิธีฌาปณกิจศพ ชาวบ้านตำบลใหม่นาเพียง
เมื่อ 7 กันยายน 2565
มีคนดู 2785 คน
  
  
หน้าแรก   ก่อนหน้า    หน้า 1/4     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by mainapaing.go.th