Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu100:DataDetail1
 
 
 
                   
                         
 
 
 
 
 
   
 
ข่าวและบทความ
 
 

แสดงข้อมูล
  
ประกาศผู้สูงอายุยื่นลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพประจำเดือน
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2565
มีคนดู 62 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
คู่มือสำหรับคนพิการ สิทธิ สวัสดิการต่างๆ
เมื่อ 12 ตุลาคม 2565
มีคนดู 516 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
แนวทางโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2565
เมื่อ 12 ตุลาคม 2565
มีคนดู 461 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ทำบุญวันพระ
เมื่อ 10 ตุลาคม 2565
มีคนดู 526 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กู้ชีพ อบต.ใหม่นาเพียง ช่วยเหลือชาวบ้านจับงูในเล้าไก่
เมื่อ 10 ตุลาคม 2565
มีคนดู 545 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบต.ใหม่นาเพียงร่วมบูรณาการอำเภอแวงใหญ่ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
เมื่อ 10 ตุลาคม 2565
มีคนดู 574 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ซ่อมแซมถนนถูกกัดเซาะจากพายุฝนโนรู ก.ย.65
เมื่อ 10 ตุลาคม 2565
มีคนดู 536 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติ
เมื่อ 10 ตุลาคม 2565
มีคนดู 545 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
วันสถาปนาธงชาติไทย 2565
เมื่อ 10 ตุลาคม 2565
มีคนดู 533 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เมื่อ 5 ตุลาคม 2565
มีคนดู 680 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เมื่อ 5 ตุลาคม 2565
มีคนดู 659 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เมื่อ 4 ตุลาคม 2565
มีคนดู 665 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
แจ้งเปลี่ยนแปลงการโอนเงินเด็กแรกเกิดเป็นพร้อมเพย์แทน
เมื่อ 28 กันยายน 2565
มีคนดู 824 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย หน้าบริเวณเสาธงหน้า อบต. ในวันที่ 28 กันยายน 2565 วันพระราชทานธงชาติไทย
เมื่อ 28 กันยายน 2565
มีคนดู 854 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กองการศึกษาประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนและเห็นชอบการใช้จ่ายเงินรายได้สะสม
เมื่อ 27 กันยายน 2565
มีคนดู 830 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงอบรมเชิงปฏิบัติการ​พัฒนาทักษะทางสมองเด็กปฐมวัย​ EF
เมื่อ 26 กันยายน 2565
มีคนดู 843 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ซ่อมแซมถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโนนจันทึก
เมื่อ 26 กันยายน 2565
มีคนดู 888 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ปี 2566
เมื่อ 26 กันยายน 2565
มีคนดู 864 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
กู้ชีพใหม่นาเพียง รับผู้ป่วยฉุกเฉินส่ง รพ.แวงใหญ่
เมื่อ 23 กันยายน 2565
มีคนดู 927 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชุมการแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อ.แวงใหญ่
เมื่อ 22 กันยายน 2565
มีคนดู 907 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
นายก อบต.และผู้บริหารร่วมฟังบรรยายศูนย์ภาคีเครือข่ายข้าว ม.7 บ้านถลุงเหล็ก ต.ใหม่นาเพียง
เมื่อ 22 กันยายน 2565
มีคนดู 921 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
วันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 และกิจกรรมเด็กและเยาวชน
เมื่อ 21 กันยายน 2565
มีคนดู 920 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการ ชมรมบาสโลบร่วมใจส่งเสริมการออกกำลังการเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2565
เมื่อ 20 กันยายน 2565
มีคนดู 928 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565
เมื่อ 20 กันยายน 2565
มีคนดู 953 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
นายก อบต.ใหม่นาเพียง พร้อมด้วยพนักงาน อบต.ใหม่นาเพียง ได้มอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ หมู่ที่ 5 บ้านโจดใหญ่ จำนวน 2 ราย
เมื่อ 16 กันยายน 2565
มีคนดู 1074 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
รพ.สต.ตรวจดูแลฟัน เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนหัน
เมื่อ 15 กันยายน 2565
มีคนดู 945 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ตรวจดูแลฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่นาเพียง
เมื่อ 15 กันยายน 2565
มีคนดู 1068 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบรมโครงการแม่เลี้ยงเดี่ยว
เมื่อ 15 กันยายน 2565
มีคนดู 972 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการส่งเสริมสตรีป้องกันมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม
เมื่อ 13 กันยายน 2565
มีคนดู 1048 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
จัดทำโครงการซ่อมแซมถนนเข้าหมู่บ้าน ม.7
เมื่อ 13 กันยายน 2565
มีคนดู 1091 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชุมอำเภอแวงใหญ่ประจำเดือน
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 1037 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบต.ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 1076 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบต.แก้ไขปัญหาวางท่อระบายน้ำ ภัยพิบัติจากน้ำ
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 1054 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
การแก้ไขปัญหาบ่อขยะเต็ม
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 1076 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบต.เข้าช่วยเหลือประชาชนประสบภัยพิบัติ น้ำท่วมพื้นที่เกษตรและถนนเสียหาย
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 1052 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการส่งเสริมสุขภาพแกนนำในโรงเรียน
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 994 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัว
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 868 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบต.ซ่อมแซมระบบประปา ม.12
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 928 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อำเภอแวงใหญ่เข้าต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 1119 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
การทำพิธีสวดมนต์ไหว้พระ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ทุกวันพระ
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 1076 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 1118 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบต.เข้าร่วมพิธิเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม 2565
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 1034 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
งานป้องกันพ่นหมอกควันป้องกันยุงพาหะนำโรคในพื้นที่
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 1034 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบต.เข้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชน
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 1076 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ตรวจสอบโครงการต่างๆ ก่อนคืนเงินประกันสัญญา
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 1046 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
พัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่นเข้าช่วยเหลือผู้ยากไร้ร่วมกับอบต.ใหม่นาเพียง
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 1073 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
งานป้องกัน อบต.พ่นหมอกควันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนหัน
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 1090 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กเล็ก
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 1028 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ 12 สิงหาคม 2565
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 1061 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ส่งพนักงานโอนย้ายไปทำงาน ณ ที่ทำงานใหม่
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 1032 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ประชุมอำเภอแวงใหญ่ประจำเดือน
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 1094 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ร่วมพิธิเฉลิมเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 986 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการจิตอาสาพระราชทานร่วมกับอำเภอแวงใหญ่
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 1107 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติบูรณาการร่วมกับอำเภอแวงใหญ่
เมื่อ 12 กันยายน 2565
มีคนดู 1065 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
นายก อบต.ใหม่นาเพียง เข้าพบ นายก อบจ.ขอนแก่น เพื่อขอบคุณในการช่วยเหลือปรับปรุงถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยว อินทผาลัม
เมื่อ 8 กันยายน 2565
มีคนดู 1125 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
อบต.เข้าช่วยเหลือประชาชนประสบวาตภัย รอบ 2
เมื่อ 8 กันยายน 2565
มีคนดู 1098 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
โครงการเทถนน คสล.ต.ใหม่นาเพียง
เมื่อ 8 กันยายน 2565
มีคนดู 1142 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
ทำถนน คสล.ในตำบลใหม่นาเพียง
เมื่อ 7 กันยายน 2565
มีคนดู 1128 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
นายอำเภอแวงใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดสวนอินทผาลัมในตำบลใหม่นาเพียง
เมื่อ 7 กันยายน 2565
มีคนดู 866 คน
  
  
แสดงข้อมูล
  
นายก อบต.ใหม่นาเพียง เป็นประธานในพิธีฌาปณกิจศพ ชาวบ้านตำบลใหม่นาเพียง
เมื่อ 7 กันยายน 2565
มีคนดู 1112 คน
  
  
หน้าแรก   ก่อนหน้า    หน้า 1/4     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by mainapaing.go.th