นายก อบต.ใหม่นาเพียง เป็นประธานในพิธีฌาปณกิจศพ ชาวบ้านตำบลใหม่นาเพียง