กู้ชีพ อบต.ใหม่นาเพียง ช่วยเหลือชาวบ้านจับงูในเล้าไก่