วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแวงใหญ่ ณ โรงเรียนบ้านดอนโจด ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น