นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

 
 
 
   
 
 
ราคากลาง ก่อสร้าง ถนน คสล.ฯ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ อ่าน: 116
ตารางจัดสรรและราคากลาง 12 ธันวาคม 2560 ซ่อมแซมปรับปรุงถ อ่าน: 110
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 อ่าน: 146
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 อ่าน: 135
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 อ่าน: 149
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 อ่าน: 146
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 อ่าน: 138
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 อ่าน: 131
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใหม่นาเ อ่าน: 145
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใหม่นาเ อ่าน: 135
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใหม่นาเ อ่าน: 134
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงจอดรถ(เดิม)ที อ่าน: 138
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศูนย์เด็กเล็กองค์ อ่าน: 135
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าเยี่ อ่าน: 133
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนโพธิ อ่าน: 151
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑)ประจำเดือน มกราค อ่าน: 151
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑)ประจำเดือน ธันวา อ่าน: 146
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑) ประจำเดือน พฤศจ อ่าน: 150
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.๑)ประจำเดือน ตุล อ่าน: 151
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด อ่าน: 170
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด อ่าน: 183
1
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by mainapaing.go.th