Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu100:DataDetail1

 
 
 
   
 
 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 1 อ่าน: 235
โครงการซ่อมแซมถนนดินชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 6 อ่าน: 323
โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 อ่าน: 305
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนพร้อมลงหินคลุก บ้านร่มโพธิ์ทอง อ่าน: 241
โครงการจ้างเหมาฝังกลบขยะสิ่งปฏิกูลภายในตำบลใหม่นาเพียง อ่าน: 329
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจ อ่าน: 570
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ (ค่าเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งและ อ่าน: 560
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ (ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง) อ่าน: 528
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ (ซื้อของรางวัล) อ่าน: 562
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ (ค่าเช่าเครื่องเล่นกลางแจ้ง) อ่าน: 572
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ (ค่าป้ายประชาสัมพันธ์) อ่าน: 560
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาศ ที่ 1(เดือน.. ตุ อ่าน: 614
ราคากลาง ก่อสร้าง ถนน คสล.ฯ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ อ่าน: 11275
ตารางจัดสรรและราคากลาง 12 ธันวาคม 2560 ซ่อมแซมปรับปรุงถ อ่าน: 10235
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 อ่าน: 9139
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 อ่าน: 9014
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 อ่าน: 10488
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 อ่าน: 10857
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 อ่าน: 10595
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 อ่าน: 10197
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใหม่นาเ อ่าน: 11520
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใหม่นาเ อ่าน: 10100
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใหม่นาเ อ่าน: 11753
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงจอดรถ(เดิม)ที อ่าน: 11099
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศูนย์เด็กเล็กองค์ อ่าน: 9663
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าเยี่ อ่าน: 10957
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนโพธิ อ่าน: 10511
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑)ประจำเดือน มกราค อ่าน: 11569
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑)ประจำเดือน ธันวา อ่าน: 10873
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑) ประจำเดือน พฤศจ อ่าน: 11459
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.๑)ประจำเดือน ตุล อ่าน: 11120
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด อ่าน: 10815
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด อ่าน: 11645
1
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by mainapaing.go.th