Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 

ขั้นตอน.pdf

ตัวอย่างการขอขึ้นทะเบียน แผนที่ 1

ตัวอย่างการขอขึ้นทะเบียน แผนที่ 2

ตัวอย่างขอขึ้นทะเบียน แผ่นที่ 3

ตัวอย่างขอขึ้นทะเบียน แผ่นที่ 4

ตัวอย่างขอขึ้นทะเบียน แผ่นที่ 5

 

 

 

 
 
 
 
  เมื่อวันที่: 29.10.2562 , อ่าน: 208
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by mainapaing.go.th