นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

ประกาศสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยดินดี บ้านท่าเยี่ยม หมู่ 10 คันฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 1

หน้า 2

หน้า 3

หน้า 4

หน้า 5

หน้า 6

หน้า 7

 
 
 
 
  เมื่อวันที่: 3.7.2562 , อ่าน: 17
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by mainapaing.go.th