fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu100:DataDetail1

 

 

 
 
 
   
 
 
ประกาศยื่นแสดงแบบรายการทรัพย์สินและการำระภาษีประจำปี 25 อ่าน: 2
ประกาศรับสมัครบริบาลท้องถิ่น(ครั้งที่ 2 อ่าน: 2
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อ่าน: 6
ประกาศราคากลางโครงการลงลูกรังและวางท่อซ่อมบำรุงสายทางภา อ่าน: 7
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดดินฝังกลบขยะสิ่งปฏิกูลบ อ่าน: 7
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 อ่าน: 7
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมโรงสูบน้ำดิบประปาผิวดินบ้าน อ่าน: 8
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางบ้านร่มโพธิ์ทอง อ่าน: 12
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ อ่าน: 17
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ อ่าน: 21
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ อ่าน: 19
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ อ่าน: 20
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ อ่าน: 18
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ อ่าน: 17
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ อ่าน: 20
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ อ่าน: 29
ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกส อ่าน: 29
ประกาศราคากลางอาหารเสริมนม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ป อ่าน: 39
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตเสร อ่าน: 43
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.บ้านโนนโพธิ์ หมู่ 11 ส อ่าน: 42
ประกาศประชาสัมพันธ์ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนตามพระรา อ่าน: 44
ประกาศประชาสัมพันธ์ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนตามพระรา อ่าน: 44
ประกาศประชาสัมพันธ์ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนตามกระทร อ่าน: 45
ประกาศประชาสัมพันธ์ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนตามพระรา อ่าน: 47
ประกาศประชาสัมพันธ์ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนตามพระรา อ่าน: 43
ประกาศประชาสัมพันธ์ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนตามกระทร อ่าน: 41
ประกาศประชาสัมพันธ์ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนตามกระท อ่าน: 46
ประกาศประชาสัมพันธ์ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนตามพระรา อ่าน: 42
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ ๑๑ อ่าน: 39
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมผิวเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตบ อ่าน: 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by mainapaing.go.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat