fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu100:DataDetail1

 

 

 
 
 
   
 
 
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต. อ่าน: 9
ประกาศราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรั อ่าน: 3
ประกาศราคากลางโครงการ ขุดลอกหนองระเลิงบัวบ้านโนนโพธิ์ ห อ่าน: 2
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่ อ่าน: 3
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่ อ่าน: 2
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ อ่าน: 3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแดง หมู่ 2( อ่าน: 0
ประกาศราคากลางโครงการลงถนนลูกรังลำห้วยหลักด่านบ้านหนองแ อ่าน: 3
ประกาศ อบต.ใหม่นาเพียง เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการ อ่าน: 3
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านให อ่าน: 1
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอ อ่าน: 3
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)จำนวน 1 คัน อ่าน: 5
ประกาศราคากลางโครงการลูกรังพร้อมปรับเกรดทางบ้านโนนจันทึ อ่าน: 4
ประกาศราคากลางโครงการลงลูกรังพร้อมปรับเกดทางบ้านโนนจันท อ่าน: 3
ประกาศรายการแก้ไขร่างขอบเขตรถพยาบาลฉุกเฉินครั้งที่ 1 อ่าน: 5
ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย อ่าน: 8
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหน อ่าน: 7
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่ อ่าน: 8
ประกาศราคากลางโครงการถนนก่อสร้าง ค.ส.ล.บ้านหนองทุ่ม หมู อ่าน: 9
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยลำห้วยหลักด่านบ้านโสกไ อ่าน: 12
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถพยาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) อ่าน: 11
ประกาศราคากลางปรับปรุงบูรณถนนดินยกระดับบ้านท่าเยี่ยมหมู อ่าน: 12
ประกาศราคากลางยางมะตอยสำเร็จรูป อ่าน: 14
ประกาศราคากลางนมอาหารเสริมนมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25 อ่าน: 11
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโจ อ่าน: 23
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโจดใหญ่ ห อ่าน: 22
ประกาศราคากลางซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานอบตใหม อ่าน: 27
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพน อ่าน: 28
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน อ่าน: 33
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโสกเหลื่อม หมู่ อ่าน: 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by mainapaing.go.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat