fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu100:DataDetail1

 

 

 
 
 
   
 
 
ประกาศกำหนดราคากลางขุดลอกหนองตลาดกกแดงบ้านโสกเหลื่อม หม อ่าน: 1
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการบูรณะทางหลวงท้องถิ่นปี 2563 ง อ่าน: 1
ประกาศกำหนดราคาโครงการบูรณะทางหลวงท้องถิ่นปี 2563 งานเส อ่าน: 3
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ผ.ด.ส.3) อ่าน: 2
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองระเริงบัวด้านทิศตะวันตกบ อ่าน: 3
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกหนองหินดีบ้านท่าเยี่ยม อ่าน: 2
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) อ่าน: 1
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใ อ่าน: 3
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองทุ่ม ม.8 อ่าน: 1
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองทุ่ม ม.8 ( อ่าน: 3
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยหลักด่ อ่าน: 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง ( อ่าน: 7
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการบูรณะทาวหลวงท้องถิ่นปี 2563 อ่าน: 1
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบร อ่าน: 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน อ่าน: 2
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต. อ่าน: 13
ประกาศราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรั อ่าน: 4
ประกาศราคากลางโครงการ ขุดลอกหนองระเลิงบัวบ้านโนนโพธิ์ ห อ่าน: 3
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่ อ่าน: 4
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่ อ่าน: 3
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ อ่าน: 4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแดง หมู่ 2( อ่าน: 1
ประกาศราคากลางโครงการลงถนนลูกรังลำห้วยหลักด่านบ้านหนองแ อ่าน: 4
ประกาศ อบต.ใหม่นาเพียง เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการ อ่าน: 5
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านให อ่าน: 3
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอ อ่าน: 6
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)จำนวน 1 คัน อ่าน: 7
ประกาศราคากลางโครงการลูกรังพร้อมปรับเกรดทางบ้านโนนจันทึ อ่าน: 7
ประกาศราคากลางโครงการลงลูกรังพร้อมปรับเกดทางบ้านโนนจันท อ่าน: 4
ประกาศรายการแก้ไขร่างขอบเขตรถพยาบาลฉุกเฉินครั้งที่ 1 อ่าน: 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by mainapaing.go.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat