นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

 

 

 
 
 
   
 
 
ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองแดง ม.2 (จ อ่าน: 3
ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 (จากบ้า อ่าน: 3
ประกาศสัญญาจ้างโครงการซ่อมเสริมผิวทางแอสพัทล์ติกคอนกรีต อ่าน: 3
ประกาศสัญญาจ้างจ้างเหมาหินคลุกบ้านโนนจันทึก ม.4 (จากคลอ อ่าน: 3
ประกาศสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยดินดี บ้านท่ อ่าน: 4
ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10 (จากบ้านท่าเ อ่าน: 4
ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าเยี่ยม หมู อ่าน: 6
ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 11 บ้านโนนโพ อ่าน: 4
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโน อ่าน: 6
ประกาศราคากลาง โครงการบูรณะทางหลวงท้องถิ่น ปี 2562 งานเ อ่าน: 7
ประกาศร่างขอบเขตงาน โครงการบูรณทางหลวงท้องถิ่น ปี 2562 อ่าน: 5
ประกาศราคากลางโครงการบูรณะทางหลวงท้องถิ่นงานเสริมทางพาร อ่าน: 5
ประกาศร่างขอบเขตโครงการบูรณะทางหลวงท้องถิ่นงานเสริมทางพ อ่าน: 5
ประกาศร่างขอบเขตงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ่าน: 8
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านท่าเยี่ยม อ่าน: 4
ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านท่าเยี่ยม อ่าน: 5
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านถล อ่าน: 4
ประกาศร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน อ่าน: 9
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยดินดี อ่าน: 4
ประกาศร่างขอบเขตงาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายน้ำล้นห้ว อ่าน: 4
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินประจำปี2561 อ่าน: 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาลงหินคลุก บ้านโนน อ่าน: 6
ประกาศราคากลางโครงการบูรณะปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วย อ่าน: 7
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต อ่าน: 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมเสริมผิวทางแอสฟัทล์ติ อ่าน: 6
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมเสริมผิวทางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต อ่าน: 7
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น อ่าน: 7
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านใหม่นาเพียงพัฒน อ่าน: 8
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองแดง หมู่ที่ อ่าน: 8
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพน อ่าน: 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by mainapaing.go.th