นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

 

 

 
 
 
   
 
 
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการบูรณะทางหลวงท้องถิ่น ปี 2562 อ่าน: 1
ประกาศร่างขอบเขต โครงการบูรณะทางหลวงท้องถิ่น ปี 2562 เส อ่าน: 1
ประกาศราคากลางล้อมรั้วเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระหนองแ อ่าน: 3
ประกาศร่างขอบเขตโครงการ ล้อมรั้วเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ร อ่าน: 2
ประกาศราคากลางบูรณะทางหลวงท้องถิ่นปี 2562 งานเสริมผิวทา อ่าน: 1
ประกาศร่างขอบเขตโครงการ บูรณะทางหลวงท้องถิ่น ปี2562 งาน อ่าน: 1
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการบูรณะปรับปรุงถนนดินลูกรังทางส อ่าน: 1
ประกาศร่างขอบเขตงาน โครงการบูรณะปรับปรุงถนนดินลูกรังทาง อ่าน: 2
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านดอนหัน หมู อ่าน: 2
ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้างรางระบ้านน้ำ บ้านดอนห อ่าน: 3
ประกาศราคากลางโครงการบูรณะปรับปรุงถนนดินยกระดับทางสายสี อ่าน: 3
ประกาศร่างขอบเขตงาน โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับทางสายส อ่าน: 7
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอา อ่าน: 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ่าน: 5
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางด้านทิศตะวันตกเ อ่าน: 6
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตทาง อ่าน: 6
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมผิวจราจรพาราแอสฟัทล์ติก บ้านโจ อ่าน: 8
ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองแดง ม.2 (จ อ่าน: 6
ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 (จากบ้า อ่าน: 5
ประกาศสัญญาจ้างโครงการซ่อมเสริมผิวทางแอสพัทล์ติกคอนกรีต อ่าน: 6
ประกาศสัญญาจ้างจ้างเหมาหินคลุกบ้านโนนจันทึก ม.4 (จากคลอ อ่าน: 5
ประกาศสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยดินดี บ้านท่ อ่าน: 8
ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10 (จากบ้านท่าเ อ่าน: 9
ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าเยี่ยม หมู อ่าน: 12
ประกาศสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 11 บ้านโนนโพ อ่าน: 9
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโน อ่าน: 8
ประกาศราคากลาง โครงการบูรณะทางหลวงท้องถิ่น ปี 2562 งานเ อ่าน: 13
ประกาศร่างขอบเขตงาน โครงการบูรณทางหลวงท้องถิ่น ปี 2562 อ่าน: 12
ประกาศราคากลางโครงการบูรณะทางหลวงท้องถิ่นงานเสริมทางพาร อ่าน: 8
ประกาศร่างขอบเขตโครงการบูรณะทางหลวงท้องถิ่นงานเสริมทางพ อ่าน: 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by mainapaing.go.th