นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

 

 

 
 
 
   
 
 
ประกาศกำหนดราคากลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหัน อ่าน: 1
การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็น อ่าน: 2
ประกาศราคากลางจ้างเหมารถยนต์บรรทุกรับส่งเด็กปฐมวัย อ่าน: 2
ประกาศ การตรวจสอบสถานะและการรับรองการมีชีวิต ผู้มีสิทธิ อ่าน: 0
ประกาศ ระงับจ่ายเบี้ยผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู อ่าน: 0
สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการขององ อ่าน: 0
สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุข อ่าน: 0
ประกาศราคากลางจ้างเหมาฝังกลบขยะสิ่งปฏิกูลบ้านโสกไผ่ หมู อ่าน: 3
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่นใ อ่าน: 2
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลบ อ่าน: 2
ประกาศกำหนดราคากลางองค์การริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียงต่อเต อ่าน: 18
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่นในเขตความร อ่าน: 3
ประกาศราคากลาง โครงการบูรณะปรับปรุงถนนดินยกระดับทางสายส อ่าน: 9
ประกาศร่างขอบเขต โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับทางสายสามแ อ่าน: 674
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการบูรณะทางหลวงท้องถิ่น ปี 2562 อ่าน: 9
ประกาศร่างขอบเขต โครงการบูรณะทางหลวงท้องถิ่น ปี 2562 เส อ่าน: 8
ประกาศราคากลางล้อมรั้วเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระหนองแ อ่าน: 11
ประกาศร่างขอบเขตโครงการ ล้อมรั้วเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ร อ่าน: 8
ประกาศราคากลางบูรณะทางหลวงท้องถิ่นปี 2562 งานเสริมผิวทา อ่าน: 10
ประกาศร่างขอบเขตโครงการ บูรณะทางหลวงท้องถิ่น ปี2562 งาน อ่าน: 10
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการบูรณะปรับปรุงถนนดินลูกรังทางส อ่าน: 10
ประกาศร่างขอบเขตงาน โครงการบูรณะปรับปรุงถนนดินลูกรังทาง อ่าน: 10
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านดอนหัน หมู อ่าน: 9
ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้างรางระบ้านน้ำ บ้านดอนห อ่าน: 11
ประกาศราคากลางโครงการบูรณะปรับปรุงถนนดินยกระดับทางสายสี อ่าน: 11
ประกาศร่างขอบเขตงาน โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับทางสายส อ่าน: 15
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอา อ่าน: 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ่าน: 14
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางด้านทิศตะวันตกเ อ่าน: 14
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตทาง อ่าน: 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by mainapaing.go.th