fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu100:DataDetail1

 

 

 
 
 
   
 
 
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดบ่อทิ้งขยะ อบต.ใหม่นาเ อ่าน: 1
ประกาศกำหนดราคากลางอาหารเสริมนมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการ อ่าน: 7
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม กองการศึกษา ศา อ่าน: 6
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ อ่าน: 6
ประกาศกำหนดราคากลางบำรุงทางลูกรังพร้อมปรับเกรดบ้านโนนจั อ่าน: 17
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยดอนข่าบ้านโจดใหญ่ อ่าน: 18
ประกาศกำหนดราคากลางยกคันดินกั้นแนวบุกรุกพร้อมงานปรับเกร อ่าน: 15
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลตำบลใหม่นาเพี อ่าน: 16
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการถนนคสล.บ้านดอนฮัน หมู่ที่ 3 อ่าน: 17
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านร่มโพธิ์ทอง หม อ่าน: 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ป อ่าน: 18
ประกาศกำหนดราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อ่าน: 16
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เปิดภาคเ อ่าน: 24
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)เปิดภาคเ อ่าน: 20
ประกาศรับโอนย้ายข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาเพื่อมาด อ่าน: 26
ประกาศกำหนดราคากลางอาหารเสริม(นม)ปิดภาคเรียนที่ 1 /2563 อ่าน: 19
ประกาศกำหนดราคากลางอาหารเสริม(นม)ปิดภาคเรียนที่ 1 /2563 อ่าน: 22
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างขุดลอกหนองตลาดแดงด้าน อ่าน: 22
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านร่มโพธิ์ทอ อ่าน: 22
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วกุดรูตอนบน หมู่ 5 อ่าน: 22
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกไตรมา อ่าน: 27
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด6) อ่าน: 25
ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง อ่าน: 26
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยหลุบโพธิ์บ้านโนนจันทึก อ่าน: 26
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้านด อ่าน: 32
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกหนองฝาซำโพธิ์บ้านหนองทุ อ่าน: 32
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยอีนิลบ้านท่าเยี่ย อ่าน: 30
ประกาศราคาโครงการขุดลอกหนองหลวงโนนจันทึก หมู่ที่ 4 อ่าน: 33
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร 1)ประจำเดือน สิงหา อ่าน: 29
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยตลาดใหญ่บ้านโสกเหลื่อม อ่าน: 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by mainapaing.go.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat