Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
   
 
 
ศูนย์เรียนรู้เกษตร พ่อประสิทธิ์ จันปาน อ่าน: 10305
แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน พ่อสุทัศน์ งวงช้าง อ่าน: 10140
ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศุภนิมิตร อ่าน: 11199
แหล่งเรียนรู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและแปรรูปข้าวครบวงจร อ่าน: 11410
1
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทร/แฟกซ์ 043-418053 E-mail:mainapaing@hotmail.com
Copyright 2016 by mainapaing.go.th